Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľom informačných systémov (usporiadaných súborov osobných údajov) je spoločnosť Stanea s.r.o., IČO: 50996355, DIČ: 2120555987, sídlo: Poludníková 4, 040 12 Košice.

Kontaktné údaje:
Sídlo: Poludníková 4, 040 12 Košice
E-mail: info@konvalinka.sk
Telefón: 0948 700 420

Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu.


Ako spracúvame Vaše osobné údaje, keď u nás vytvoríte objednávku (Informačný systém „E-shop")

Zoznam spracúvaných osobných údajov
Spracúvané sú tieto osobné údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, adresu (ulica a číslo, mesto, PSČ), prípadne ďalšiu adresu pre doručenie a IP adresu, z ktorej bola vytvorená objednávka.
Ak nakupujete ako firma/živnostník spracúvame tiež: obchodný názov, IČO, DIČ, IČ DPH.
Účel a právny základ spracovania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy - vybavenie a doručenie Vašej objednávky a iné povinnosti, ktoré nám vyplývajú v súvislosti s právnymi predpismi, ktoré upravujú napríklad ochranu spotrebiteľa. Sú tiež nevyhnuté pre vystavenie faktúry a účtovníctvo. IP adresa, z ktorej bola vytvorená objednávka sa ukladá z dôvodu našej ochrany pred podvodnými objednávkami (právnym základom je oprávnený záujem).
Poskytovanie osobných údajov
Vaše osobné údaje poskytneme iba nasledujúcim spoločnostiam:
Slovenská pošta, a.s., Zásielkovňa s.r.o. alebo Slovak Parcel Service s.r.o. podľa toho, akú formu dopravy ste si zvolili, za účelom doručenia Vašej zásielky.
Global Payments s.r.o., prevázkovateľovi platobnej brány GP webpay, ak ste si zvolili platbu kartou online.
Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite a pred odoslaním svojej objednávky zaškrtnutím checkboxu vyjadríte svoj súhlas so zaradením do prieskumu zákazníckej spokojnosti Heureka. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, ktorému na tieto účely, v prípade Vášho súhlasu, odovzdáme informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete tiež kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
Za účelom vedenia účtovníctva spracováva faktúry, ktoré obsahujú Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, adresa), naša účtovníčka.
Sprístupňovanie osobných údajov
Osobné údaje môžu byť v odôvodnených prípadoch sprístupnené len za účelom technickej podpory spoločnosti IRISOFT s.r.o., ktorej služby využívame k prevádzke nášho internetového obchodu.
Doba uchovávania osobných údajov
Vaše osobné údaje budeme uchovávať 10 rokov po roku, v ktorom ste vytvorili objednávku (to je doba, počas ktorej sme zo zákona povinní archivovať účtovné doklady).

 

Ako spracúvame Vaše osobné údaje ak využívate vernostný program Klub konvaliniek (Informačný systém vernostný program)

Zoznam osobných údajov
Spracúvané sú tieto osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa (ulica a číslo, mesto, PSČ).
Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
Tieto osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu za účelom Vášho členstva vo vernostnom programe a využívania výhod, ktoré toto členstvo prináša.
Poskytovanie a osobných údajov
Osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
Sprístupňovanie osobných údajov
Osobné údaje môžu byť v odôvodnených prípadoch sprístupnené len za účelom technickej podpory spoločnosti IRISOFT s.r.o., ktorej služby využívame k prevádzke nášho internetového obchodu.
Doba uchovávania osobných údajov
Vaše osobné údaje budeme uchovávať 10 rokov po roku, v ktorom ste vytvorili poslednú objednávku alebo do času kedy odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Ako spracovávame Vaše osobné údaje ak ste sa prihlásili na odber newslettera (Informačný systém marketing)

Zoznam osobných údajov
Spracúvané sú tieto osobné údaje: e-mailová adresa
Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
Tento osobný údaj spracovávame na základe Vášho súhlasu za účelom zasielania newslettera.
Poskytovanie osobných údajov
Osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
Sprístupňovanie osobných údajov
Osobné údaje môžu byť v odôvodnených prípadoch sprístupnené len za účelom technickej podpory.
Doba uchovávania osobných údajov
Vaše osobné údaje budeme uchovávať 10 rokov alebo do času kedy odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať napríklad prostredníctvom odhlasovacieho linku, ktorý je súčasťou každej e-mailovej správy.

 

Ako spracúvame Vaše osobné údaje, ak ste využili komunikáciu cez online alebo offline chat (Informačný systém „Klienti a potenciálni klienti")

Zoznam osobných údajov
Spracúvané sú tieto osobné údaje: meno, e-mailová adresa, prípadne ostatné údaje, ktoré uvediete pri dopytovaní sa.
Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
Osobné údaje získane prostredníctvom online alebo offline chatu na našej stránke sú spracúvané pre potreby evidencie dopytov a zaslanie odpovede na Vaše dopyty. Právnym základom je plnenie zmluvy resp. plnenie budúcej zmluvy.
K prevádzke chatu využívame služby spoločnosti tawk.to inc.
Poskytovanie osobných údajov
Osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
Sprístupňovanie osobných údajov
Osobné údaje nie sú sprístupňované tretím stranám.
Doba uchovávania osobných údajov
Vaše osobné údaje budeme uchovávať 6 mesiacov.

 

Ako spracúvame Vaše osobné údaje, ak pridáte komentár do diskusie k produktu

Zoznam osobných údajov
Spracúvané sú tieto osobné údaje: meno, príp. ďalšie osobné údaje ak ich uvediete
Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
Osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu
Poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov
Osobné údaje nie sú poskytované ani sprístupňované tretím stranám.
Doba uchovávania osobných údajov
Vaše osobné údaje budeme uchovávať 10 rokov, alebo do času, kedy bude produkt, ku ktorému ste pridali komentár, zmazaný z e-shopu, podľa toho, ktorá možnosť nastane skôr.

 

Vaše práva

Máte právo:
- na prístup k svojim osobným údajom,
- ich opravu,
- vymazanie,
- obmedzenie spracúvania,
- namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
- prenosnosť údajov,
- odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedených v úvode tohto dokumentu.

Na Vašu žiadosť odstránime z našich informačných systémov všetky osobné údaje, na ktorých spracúvanie ste predtým udelili svoj súhlas. Vymazať nemôžeme tie údaje (sú spracúvané na základe plnenia zmluvy), ktoré sme podľa iných platných zákonov povinní uchovávať (záruka, účtovníctvo, archivácia).

Ak má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť v súvislosti s vyššie uvedenými právami, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

Politika používania cookies

Naša internetová stránka a jej podstránky používajú technológiu cookies. Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Používajú sa na napr. pri prihlasovaní používateľa na našom e-shope, sledovanie štatistických údajov prostredníctvom Google Analytics (napr. návštevnosť stránky).

Ak ako používateľ alebo návštevník našich stránok nesúhlasíte s touto politikou využívania technológie cookies, môžete kedykoľvek vymazať súbory cookies súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača. Taktiež môžete zakázať ukladanie súborov cookies pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie cookies. V tomto prípade Vám však ako prevádzkovateľ nevieme zaručiť plnohodnotnú úroveň dostupnosti jednotlivých stránok a služieb.

 

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobných údajom majú prístup iba nim poverené osoby.

blank
  • Konvalinka hodnotenie
  • Konvalinka hodnotenie
  • Konvalinka hodnotenie
  • Konvalinka hodnotenie
  • Previous
  • Ďalší

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie nájdete na stránke s infomáciami o spracúvaní osobných údajov.